Disclaimer

Disclaimer voor http://www.daisyroefs.com

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website voor iedereen toegankelijk en gratis, zolang deze informatie niet wordt verspreidt, gekopieerd of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder schriftelijke toestemming van Daisy Roefs Visuals is het niet toegestaan om fotomateriaal, tekst, logo’s of andere materialen op deze website te gebruiken, verspreiden of verveelvoudigen. Het intellectueel eigendom berust bij Daisy Roefs Visuals.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.

Informatie op de site

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Daisy Roefs Visuals er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daisy Roefs Visuals kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Daisy Roefs Visuals heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben gelezen en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Discover the stories

%d bloggers liken dit: